ПБФ : ПРОГРАМИ | МАГИСТЪРСКИ
A+ R A-

Магистърски програми

Магистърската програма по “Религиозно образование”

Е-мейл Печат ПДФ

uni-logoНаправление – Религия и теология
Форма на обучение – задочна
Продължителност – 2 семестъра

За кандидати с придобита педагогическа правоспособност, които са бакалаври и магистри, завършили специалности в други професионални направления

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити

Ръководител: доц. д-р Магдалена Легкоступ
Катедра „Историческо и практическо богословие", каб. 24, тел. (062) 618 243

Дистанционно обучение по магистърска програма: "Богословие на личността и обществото"

Е-мейл Печат ПДФ

uni-logoСпециалност: "Богословие на личността и обществото"

 

За магистърската програма имат право да кандидатстват студенти, придобили ОКС Бакалавър по специалност Теология в ПБФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", в БФ на СУ „Св. Климент Охридски" и в други университети в страната и чужбина.

Програма по "Теология" -неспециалисти

Е-мейл Печат ПДФ

Магистърската програма по "Теология" се организира и провежда по инициатива на катедрите "Библейско и систематическо богословие" и "Историческо и практическо богословие" към Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Материално-техническото и административното обезпечаване на програмата се осигуряват от ПБФ.

Програма по "Историческо и практическо богословие"

Е-мейл Печат ПДФ

Магистърската програма по "Историческо и практическо богословие" се организира и провежда по инициатива на Катедра “Историческо и практическо богословие” в Православния богословски факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Материално-техническото и административното обезпечаване на програмата се осигуряват от ПБФ.

Програма "Богословие на личността и обществото"

Е-мейл Печат ПДФ

Магистърската програма "Богословие на личността и обществото" предлага профилирано обучение в областта на богословието с акцент върху антропологията, социологията и еклисиологията.

Страница 1 от 2

Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 82 посетителя в сайта