ПБФ : ПРОГРАМИ | МАГИСТЪРСКИ | Магистърската програма по “Религиозно образование”
A+ R A-

Магистърската програма по “Религиозно образование”

Е-мейл Печат ПДФ

uni-logoНаправление – Религия и теология
Форма на обучение – задочна
Продължителност – 2 семестъра

За кандидати с придобита педагогическа правоспособност, които са бакалаври и магистри, завършили специалности в други професионални направления

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити

Ръководител: доц. д-р Магдалена Легкоступ
Катедра „Историческо и практическо богословие", каб. 24, тел. (062) 618 243

 

Магистърската програма по "Религиозно образование" се организира и провежда от Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Предназначена е за кандидати с вече придобита педагогическа правоспособност, завършили образователно-квалификационните степени "Бакалавър" или „Магистър" в друго професионално направление. Тя е много подходяща за учители, които проявяват интерес към религиозното познание и православната духовност и желаят да преподават религия като възможност за допълване на учителския си норматив под формата на СИП или ЗИП. Интензивният учебен план дава възможност за въвеждане в тематиката на библеистиката, догматическото, литургическото и нравственото богословие, християнското изкуство, историята на религиозните учения и съвременното религиозно образование като основа на широко застъпена методико-практическа подготовка за провеждане на обучение по религия.
Обучаваните в специалността получават квалификация „учител по религия". Те придобиват знания и умения в теоретичен и практико-приложен план, за да могат да работят професионално като преподаватели по религия и експерти по въпросите на интеркултурните и междурелигиозните взаимодействия в образованието.
Завършилите специалност "Религиозно образование" притежават умения за осъществяване на научно-педагогическа и приложно-методическа образователна дейност, отговаряща на нуждите на съвременното българско училище от учители по религия с адекватен на съвременността светоглед и актуален профил на образование, творческо мислене и активно гражданско поведение.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за следдипломно обучение
във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
през учебната 2013–2014 година:
І прием - от 15 юли до 25 юли 2013 г. - в бюрата за прием на документи
Работно време на бюрото в гр. Велико Търново (сградата на Ректората, аудитория 2)
понеделник – петък 8.00 - 16,30 ч.
събота и неделя 9.00 - 12.00 ч.
ІІ прием - от 16 септември до 26 септември 2013 г. - в бюрата за прием на документи
Работно време на бюрото в гр. Велико Търново (сградата на Ректората, аудитория 2)
понеделник – петък 8.00 - 16,30 ч.
събота и неделя 9.00 - 12.00 ч.


Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 53 посетителя в сайта