ПБФ : ПРОГРАМИ | СТИПЕНДИИ | Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”
A+ R A-

Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”

Е-мейл Печат ПДФ

patr evtimii 2Православният богословски факултет  при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” беше създаден през 1990 г., непосредствено след падането на атеистичния режим. Оттогава до сега той успешно изпълнява предназначението си – да обучава в православното богословие своите възпитаници, а дипломиралите се от тях да бъдат полезни на Църквата и обществото. Целият период на развитието му беше изключително труден поради видимата и невидимата съпротива срещу неговото съществуване – резултат от отминалото атеистично наследство. Въпреки това, с Божията помощ, Православният богословски факултет успя да създаде добър колектив от преподаватели и административни служители като неделима част от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий.”

Междувременно финансовата криза удари основният субект в ПБФ – студентите. Много от тях спряха да се обучават поради финансови затруднения. Поради това през 2012 г. в Православния богословски факултет беше учреден Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”. Това е отговор на нарастващата загриженост на нашите бъдещи студенти и техните родители от увеличаващите се разходи на висшето образование и от задълбочаващите се социални проблеми.
Ръководството на Фонда се стреми да мотивира студентите, които отговарят на всички изисквания за стипендия и показват отлични учебни резултати. За да реализира своето намерение, понастоящем Фондът осигурява четири вида стипендии:


1. Академична стипендия.
2. Финансова помощ за покриване на студентските такси.
3. Финансова помощ за покриване на част от техните такси за общежитие.
4. Стипендии за обучение по чужди езици.

Всички членове на преподавателския състав на ПБФ са включени в инициативата, като всеки допринася според възможностите си. Изразходването на събраните финансови средства се контролира от специално назначена Контролна комисия.
На всеки дарител ще бъде издавано Удостоверение за дарение съгласно законите  на Република България, като цялата информация ще бъде публично достъпна чрез уеб страницата на Православния богословски факултет: http://pbfvt.pravoslavie.bg/ (с изключение на случаите, когато анонимността е изисквана от дарителя). Всеки месец ще бъде публикуван отчет за постъпилите и израсходвани суми.

Можете да направите своето дарение плащайки сумата в следната банкова сметка:
Фондация Покров Богородичен
IBAN: BG12 RZBB 9155 1067 0922 00
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк, България ЕАД
Фонд за стипендии „Св. Евтимий, патриарх Търновски”

 

Описание Сума
Програма Стипендии 0.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

 

The Faculty of Orthodox Theology at the Saints Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria was found in 1990, immediately after the fall of the atheistic regime. Since then it works in a good way and gave many graduates who benefit both the Church and society. The whole period was difficult in order to overcome the visible and invisible resistance against its existing – consequences of the previous atheistic heritage. Despite of it, with God’s help, the Faculty manages to build a good team of professors and administration and is an integral part of the University. At the same time the financial crisis hit the main subject of the Faculty – the students. Many students stop to study because of financial reasons. This is why, in 2012, the Faculty established Saint Euthymius, Patriarch of Tarnovo, Bursary Fund in response to the growing worries of our prospective students and their parents over the rising costs of higher education and the social problems created by the current economic crisis.
The management of the Fund would like to help the students who meet all the requirements to apply for a bursary and, also, have demonstrated good study results since the beginning of their studies at the Theological Faculty. In order to help students in need, the Fund is currently awarding the following four types of bursaries:
1. Academic scholarships;
2. Financial aid for covering part of the student tuition fees;
3. Financial aid for covering part of their Dormitory fees;
4. Foreign language study grants.

All the members of the academic staff at the Faculty have been personally involved with the initiative, each one contributing to it according to their powers.

Please consider donating to St Euthymius Bursary Fund which will provide support to students studying at the Faculty of Orthodox Theology. Expenditure of raised funds will be strictly controlled. Each donor will be issued a donation certificate in compliance with the laws of the Republic of Bulgaria, while all information about donations will be publicly accessible via the webpage of the Faculty: http://pbfvt.pravoslavie.bg/ (unless anonymity is required by the donor).

You can make a donation by paying an amount into the following bank account:

POKROV FOUNDATION
IBAN: BG12 RZBB 9155 1067 0922 00
BIC: RZBBBGSF
Bank: Raiffeisenbank Bulgaria EAD
Purpose: Saint Euthymius, Patriarch of Tarnovo, Bursary Fund

 


Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 77 посетителя в сайта