ПБФ :
A+ R A-

Защита на докторската дисертация на Мариета Конова

Е-мейл Печат ПДФ

konova 1На 26ти юни 2015 година в зала 13 на блок 11 при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" се проведе публичната защита на докторската дисертация на Мариета Конова.

Темата на дисертационния труд е „Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на ХХ век и началото на ХХI век". Дисертационният труд разглежда портретното творчество на Андрей Даниел, Греди Асса, Стефан Алтъков, Вихрони Попнеделев, Николай Константинов Николов – Русчуклиев, Десислава Минчева, Иван Узунов, като се спира на контура, колорита, принципа на синтеза и психологическото въздействие. В тази разработка Мариета Конова е намерила своята ниша и е изследвала значима част, свързана с изразните средства в живописния портрет, колорита и контура като средство за психологическо въздействие. Разработването на поставените проблеми от гледна точка на художник – творец с изявени качества на живописец и изграден собствен почерк прави дисертацията оригинално изследване, което до сега в българското културно пространство не е правено.
Научен ръководител на Мариета Конова е доц. д-р Лаура Иванова Димитрова, а нейни рецензенти са проф. Георги Костов Драчев и проф. д.изк. Елена Василева Попова.
Членове на научното жури бяха проф. д.изк. Елена Василева Попова, проф. д-р Олег Николаев Гочев, проф. Георги Костов Драчев, доц. Мария Димитрова Евтимова и доц. д-р Лаура Иванова Димитрова, които гласуваха единодушно за присъждането на образователна научна степен "доктор" по научната специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство – Живопис", професионално направление Изобразително изкуство.

konova 2

konova 3

konova 4

konova 5

Снимки: Магдалина Чолакова


Банер
Банер
Банер

В момента има 52 посетителя в сайта