ПБФ :
A+ R A-

Присъждане на научна степен „доктор на науките" на доц. д-р архим. Авксентий

Е-мейл Печат ПДФ

avksentiiНа 17ти юли 2015 година в зала 13 на блок 11 при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките" на доц. д-р архим. Авксентий /Апостол Живков Делипапазов/.


Темата на дисертационния труд е „Гръко-александрийската литургия на св. Григорий Богослов (историко-литургичен анализ)". Основната цел на изследването е да бъде разгледано и анализирано, от гледна точка на Историческата Литургика и Общата църковна история, последованието на гръко-александрийската литургия на св. Григорий Богослов и да се докаже пълното му съгласие с православната евхаристийна традиция. Дисертационният труд представя първото цялостно академично изследване на гръко-александрийската литургия в православното богословско научно пространство. Като значим приносен момент се откроява анализирането на мястото и ролята на една от най-големите христологични ереси, монофизитството, в богослужебната практика на източните църкви. Към основните приноси на дисертационния труд могат да бъдат зачетени и редица други второстепенни. Поместеният текст на литургията на св. Григорий Богослов като приложение в края на дисертацията представлява всъщност първото й публикуване в превод на български език, което също може да се разглежда като приносен момент.
Рецензенти на доц. д-р архим. Авксентий бяха проф. д-р Николай Шиваров, доц. д-р Иван Иванов, проф. д.и.н. Казимир Константинов. Членове на научното жури бяха проф. д-р Людмил Малев, проф. д-р Божидар Андонов, доц. д-р Стоян Чиликов и доц. д-р Стефан Стефанов, които гласуваха единодушно за присъждането на образователна научна степен „Доктор на науките" в Професионално направление: 2.4. Религия и Теология (Литургика).


Банер
Банер
Банер

В момента има 21 посетителя в сайта