ПБФ : ЦЕНТРОВЕ | ЦЕНТЪР ПО СИСТЕМАТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ | Излезе от печат петият том на „Теологикон“
A+ R A-

Излезе от печат петият том на „Теологикон“

Е-мейл Печат ПДФ

teologikon 5Излезе от печат петият том на „Теологикон" – годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".


Центърът по систематическо богословие е създаден през 2012 г. със статут на наичноизследователско звено на ПБФ и е организатор на ежегодния Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Директор на Центъра е доц. д-р Свилен Тутеков.
Изборът на името "Теологикон" за годишника на Центъра е историческа препратка към първото известно в православния свят академично съчинение по систематическо богословие на Евгениос Вулгарис, което обединява в органично единство елементи от православната догматика и етика. Този избор е, от една страна, свидетелство за неразривната връзка с традицията на православното богословие, а от друга - ясен маркер за научния профил и изследователските приоритети на периодичното издание.
В настоящия пети том са включени доклади на богослови от България, Сърбия и САЩ, като обединяващата тема е христологията.
„Теологикон" е ежегодно индексиран в списание "ΘΕΟΛΟΓΙΑ" (официален научен орган на Еладската църква) и включен като индексирано международно научно списание в националната листа на Сърбия.

Томовете на "Теологикон" могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".


Банер
Банер
Банер

В момента има 45 посетителя в сайта