ПБФ :
A+ R A-

Стипендии от държавния бюджет за студенти от приоритетни професионални направления

Е-мейл Печат ПДФ

img copyВъв връзка с приетите с Постановление на Министерски съвет № 27 от 23 февруари 2018 г. изменения и допълнения в Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 година за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации и указания от писмо от МОН № 9104-39/23.03.2018 г. и № 0403-57/04.04.2018 г., Великотърновския университет:
1. Обявява нов прием на документи за стипендии само по показател „среден семестриален успех", само за студентите, обучаващи се в специалност от приоритетните професионални направления.


2. Стипендии се отпускат на студенти, учащи се в редовна форма на обучение, български граждани, приети във висши училища в страната, с изключение на студентите, приети по реда на чл.9, ал. 3, т. 6, буква "б" и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование.
3. Студентите, приети по държавна поръчка в редовна форма на обучение и обучаващи се едновременно по две специалности, могат да получават стипендия само по специалността, по която са били приети първоначално.
4. Студентите нямат право на стипендия когато:
1. Прекъсват или повтарят учебната година или семестър, с изключение на:
а/ Повтарящите поради болест;
б/ Студентки майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
2. Средният им успех от предходните два семестри да не е по-нисък от добър 4,00.
5. Необходими документи за отпускане на стипендии:
o Молба по образец /купува се от книжарницата/.
o Молбата се заверява при съответната инспекторка във фронт офисите с успеха от летен семестър на учебната 2016/2017 и зимен семестър на учебната 2017/2018 година. Студент, който не е положил успешно един изпит, няма право на стипендия.
Студентите от първи курс имат право да кандидатстват за стипендии за летен семестър на учебната 2017/2018 година с успех от зимен семестър на уч. 2017/2018 г.
Срок за подаване на документи: от 18.05.2018 г. до 01.06.2018 г.

Източник на информацията: www.uni-vt.bg


Банер
Банер
Банер

В момента има 96 посетителя в сайта