ПБФ :
A+ R A-

СПЕЦИАЛНОСТ ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА – ИКОНОПИС, СТЕНОПИС, ДЪРВОРЕЗБА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021–2022 година

Е-мейл Печат ПДФ

2021 2022Обучение и реализация:
Завършилите специалност „Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба" успешно се реализират като проектират и изпълняват икони, стенописи, мозайки и дърворезби за десетки храмове в страната и чужбина. Участват в национални и международни изложби, форуми, проекти; сформират ателиета, работят самостоятелно или в екипи, като създават отделни произведения или цели ансамбли в синтез между църковните изкуства. Реализират се и като специалисти, работещи в обществени, културни и образователни институции – галерии, училища, музеи и др.
Във Факултета работят преподаватели-художници и теоретици с висока квалификация и мотивация, ползващи се с научен авторитет и творчески постижения у нас и в чужбина.

 

Бакалавърска програма „Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба":
• 8 семестъра на обучение, редовна форма.
• Квалификация: художник – църковни изкуства.

Допълнителна квалификация:
Студентите имат възможност да придобият допълнителна квалификация „учител по изобразително изкуство".

Основни стъпки при кандидатстване във ВТУ и специалността:
• Регистрация на кандидатстудента в сайта на ВТУ по електронен път: www.uni-vt.bg Е-прием (електронен прием).
• Оценяване, класиране и записване на кандидатстудента.
• Стартиралата програма „Рано рани" на ВТУ дава възможност за ранно кандидатстване (от 1 декември на 2020 год.) и съответно ранно записване във ВТУ, като при успешен прием мястото на кандидата се запазва до неговото окончателно записване.
• За информация и съдействие: 0878 653 444, 062 618 243 (0889684145), e-mail: theolog@ts.uni-vt.bg.

Кандидатите избират една от следните възможности за кандидатстване:
• Портфолио от минимум пет репродукции на оригинални творби на кандидатстудента, представящи неговите художествени умения и интереси, без ограничение в жанр и техника. Репродукциите се изпращат на адрес: theolog@ts.uni-vt.bg В имейла се изпраща също кратко представяне на кандидата: три имена, училище/образование, населено място, участия в изложби, форуми, награди (ако има такива), декларация (свободна форма), че творбите са рисувани от кандидата.
• Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
• Оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.

Основни дисциплини в обучението:
Иконопис, Стенопис, Пластика и дърворезба, Иконография, Рисуване, Живопис, Орнаментална композиция, Цветознание, Шрифт, История на християнското изкуство и други.

Магистърски програми за бакалаври или магистри от направление Изобразително изкуство или Педагогика на изобразителното изкуство:
• Църковни изкуства (2 семестъра) с възможност за избираем профил иконопис, дърворезба или църковни монументални изкуства – за завършили специалност „Църковни изкуства" в направление Изобразително изкуство.
• Църковни изкуства (2 семестъра) с възможност за избираем профил иконопис, дърворезба или църковни монументални изкуства – за завършили други специалности в направление Изобразително изкуство или Педагогика на изобразителното изкуство.
• Кандидатстване с: Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър" или „Магистър".

Магистърски програми за бакалаври или магистри от друго професионално направление, различно от Изобразително изкуство:
• Църковни изкуства (3 семестъра) с възможност за избираем профил иконопис, дърворезба или църковни монументални изкуства.
• Кандидатстудентите представят Портфолио от минимум пет репродукции или оригинални творби, представящи техните художествени умения и интереси – репродукциите се изпращат на адрес: theolog@ts.uni-vt.bg

Програма „Еразъм":
Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност „Еразъм" и „Еразъм +", които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в университети в други европейски държави – Гърция, Румъния, Полша, Сърбия и др. Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Извън аудиторията:
Катедра „Църковни изкуства" кани утвърдени чуждестранни специалисти в областта на църковните изкуства за различни по теми и формат лекции, семинари, уъркшопове, презентации и изложби.
Факултетът е инициатор и основен организатор на Международно Биенале на църковните изкуства, което се провежда на всеки две години и е традиционен форум от календара на културните събития на Община Велико Търново. Издава се научно списание – електронен каталог на биеналето.
Православен център „Проф. Тотю Коев" организира срещи, дискусии, представяне на книги, студентски семинари, научни и творчески форуми, пътувания и научно-изследователски експедиции, съвместни проекти с НПО.
Организират се студентски творчески практики и изложби.
Библиотеката на ПБФ разполага с над 11 000 библиотечни единици.

База и ресурси на специалността:
• Специализирани ателиета – 6 броя;
• Неспециализирани ателиета – 4 броя;
• Лекционни зали с мултимедия
• Експозиционна площ – зала, в която се организират изложби и презентации на студенти и преподаватели, а също поканени утвърдени художници от страната, ученически изложби и др.

Студентите от специалността ползват цялата база и ресурси на Великотърновския университет:
• Централна университетска библиотека и всички филиални библиотеки на ВТУ;
• Департамент за езиково обучение;
• Обновени общежития и студентски столове;
• Спортен комплекс с басейн.

Контакти:
Катедра „Църковни изкуства"
Православен богословски факултет
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"
ул. „Теодосий Търновски" №2
Велико Търново, 5000
тел: 062/618 243, 0878 653444
e-mail: theolog@ts.uni-vt.bg churchart.vtu@abv.bg
официален сайт на ВТУ: www.uni-vt.bg
Facebook: Църковни изкуства


Банер
Банер
Банер

В момента има 77 посетителя в сайта