ПБФ :
A+ R A-

СПЕЦИАЛНОСТ ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА – ИКОНОПИС, СТЕНОПИС, ДЪРВОРЕЗБА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023 година

Е-мейл Печат ПДФ

144Обучение и реализация:
Завършилите специалност „Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба" успешно се реализират като проектират и изпълняват икони, стенописи, мозайки и дърворезби за десетки храмове в страната и чужбина. Участват в национални и международни изложби, форуми, проекти; сформират ателиета, работят самостоятелно или в екипи, като създават отделни произведения или цели ансамбли в синтез между църковните изкуства. Реализират се и като специалисти, работещи в обществени, културни и образователни институции – галерии, училища, музеи и др.
Във Факултета работят преподаватели-художници и теоретици с висока квалификация и мотивация, ползващи се с научен авторитет и творчески постижения у нас и в чужбина.

 

Бакалавърска програма „Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба":
• 8 семестъра на обучение, редовна форма
• Квалификация: художник – църковни изкуства

Допълнителна квалификация:
Студентите имат възможност да придобият допълнителна квалификация „учител по изобразително изкуство".

Основни дисциплини в обучението:
Иконопис, Стенопис, Пластика и дърворезба, Иконография, Рисуване, Живопис, Орнаментална композиция, Цветознание, Шрифт, История на християнското изкуство и други.

КАНДИДАТСТВАНЕ /основни стъпки/:
• Изпращане на ПОРТФОЛИО* на електронна поща: theolog@ts.uni-vt.bg
•Регистрация на кандидат-студента в сайта на ВТУ по електронен път: www.uni-vt.bg Е-прием (електронен прием)
• Оценяване на портфолиото, класиране и записване на кандидат-студента.
• За информация и съдействие: 0878 653 444, 062 618 243 (0889684145)
e-mail: theolog@ts.uni-vt.bg
*Кандидатстването в специалността стартира с програма „Рано рани" на Великотърновския университет от 1 декември 2021 г. Ако кандидатствате по тази програма направете плащане на такса от 50,00 лв. по банков път* и прикачете копие (снимка) на платежното нареждане във формат PNG или JPG в рамките на един работен ден от регистрацията ви. На първите трима успешно положили изпита (портфолио) кандидат-студенти Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 29 юни 2022 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 50,00 лв. не се възстановява.


*ПОРТФОЛИО: Кандидатите изпращат по електронен път на имейл theolog@ts.uni-vt.bg портфолио, което включва минимум 5 репродукции (фотографии) на творби, представящи художествените умения и интереси на кандидат-студента, без ограничение в жанр и техника. В имейла се изпраща също кратко представяне на кандидата: три имена, училище, участия в изложби, форуми, награди (ако има такива), декларация (в свободен текст), че творбите са рисувани от кандидата. Портфолиото се разглежда и оценява от комисия. Водещи критерии в оценката са: композиция, рисунка, графично, цветно или пластично решение.
В рамките на 7 работни дни кандидатът ще получи отговор на имейла си за оценката, с аргументация от комисията. След получаването на оценка кандидатстването се осъществява чрез регистрация в сайта на ВТУ по електронен път: www.uni-vt.bg Е-прием (електронен прием)
При попълване на данните в сайта да се обърне внимание на:
1. За кандидат-студенти от национални художествени гимназии се избира бутон: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ. При друг вид училища и несигурност в избора на бутона, направете консултация на тел. 0878 653 444.
2. За кандидатстване в специалността се избира бутон: ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА – иконопис, стенопис, дърворезба
3. За начини на кандидатстване се избира: ПОРТФОЛИО
За информация и съдействие: 0878 653 444, 062 618 243 (0889684145)
e-mail: theolog@ts.uni-vt.bg
адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Теодосий Търновски" № 2,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет

*Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;
Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
BIC на банката BUINBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ",
Основание: кандидатстване във ВТУ по програма „Рано рани"


Допълнителна информация за възможностите ви по време на обучението:
Програма „Еразъм +":
Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност „Еразъм" и „Еразъм +", които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в университети в други европейски страни – Гърция, Румъния, Полша, Сърбия, Австрия, Германия и др. Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Програма „Студентски практики":
Осигурява трудова заетост на студентите в области на специалността или други близки области и връзка с работодатели.

Извън аудиторията:
Катедра „Църковни изкуства" кани утвърдени чуждестранни специалисти в областта на църковните изкуства за различни по теми и формат лекции, семинари, уъркшопове и презентации.
Факултетът е инициатор и основен организатор на Международно биенале на църковните изкуства, което се провежда във Велико Търново.
Организират се студентски творчески практики и изложби.
Библиотеката на ПБФ разполага с над 11 000 библиотечни единици.
Православен център „Проф. д-р Тотю Коев" организира срещи, дискусии, представяне на книги, студентски семинари, научни и творчески форуми, пътувания и научно-изследователски експедиции, съвместни проекти с НПО.

База и ресурси на специалността:
• Специализирани ателиета – 6 броя;
• Неспециализирани ателиета – 4 броя;
• Лекционна зала с мултимедия
• Експозиционна площ – зала 13, в която се организират изложби и презентации на утвърдени художници от страната и чужбина, ученически изложби и др.

База и ресурси на Великотърновския университет:
• Централна университетска библиотека и всички филиални библиотеки на ВТУ;
• Център за чуждо-езиково обучение;
• Обновени общежития;
• Студентски столове;
• Спортен комплекс с басейн.


Банер
Банер
Банер

В момента има 76 посетителя в сайта