ПБФ :
A+ R A-

Семестриални такси за придобиване на степен "магистър"

Е-мейл Печат ПДФ

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
за обучение на студенти срещу заплащане
за придобиване на степен “магистър” след придобита степен “бакалавър” или “магистър” и за степен “магистър”
след придобита степен “професионален бакалавър”
(завършили колеж или полувисш институт)

За специалностите от направления Редовно Задочно
1. Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по... 600 лв 550 лв
2. Филология, История и археология, Философия, Науки за земята, Религия и теология 600 лв 550 лв
3. Администрация и управление, Икономика, Туризъм 650 лв 600 лв
4. Социология, антропология и науки за културата, Социални дейности, Политически науки, Психология, Обществени комуникации и информационни науки 650 лв 600 лв
5. Право 700 лв 700 лв
6. Информатика и компютърни науки 780 лв 780 лв
7. Изобразителни изкуства 1690 лв 1690 лв 

Допълнителни разпоредби:
1. Семестриалните такси в дистанционна форма на обучение са с 10% по-високи от таксите за задочно обучение.
2. Размерът на таксите за задочно обучение важи и за студентите, които се обучават по друга специалност едновременно с първата, съгласно чл. 42, ал. 9, т. 1 от ЗВО и чл. 4 от Правилника за обучение на студенти от ВТУ по нова специалност едновременно с обучението им по първата специалност, приет от АС на 24 януари 2011 г.
3. Студентите, приети преди учебната 2011–2012 г., заплащат досегашния размер на семестриалните такси.
4. Разходите по дипломирането на студентите (държавен изпит или защита на дипломна работа) се заплащат отделно най-късно един месец преди датата на държавния изпит; тези разходи са в размер на 50% от една семестриална такса.

ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ.

Информацията е превзета от страницата на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"


Банер
Банер
Банер

В момента има 30 посетителя в сайта