ПБФ :
A+ R A-

Конкурс за прием и обучение на докторанти през уч. 2012/2013 г

Е-мейл Печат ПДФ

Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” обявява конкурси за прием и обучение на докторанти през уч. 2012/2013 г. по следните научни специалности:

- Теология (История на българската православна църква) – 1р. об. и 1 з. об.;
- Теология (История на съвременните православни църкви) – 1 р. об. и 1 з. об.;
- Теология (Обща история на църквата) – 1 з. об.;
- Теология (Омилетика) – 1 р. об. и 1 з. об.;
- Теология (Пастирско богословие) – 1 р.
об. и 1 з. об.;
- Теология (Литургика) – 1 р. об.;
- Теология (Християнска етика) – 1 р. об.;
- Теология (Патрология) – 1 р. об.;
- Теология (Инославни изповедания) – 1 р. об. и 1 з. об.;
- Теология (Стар завет) – 1 р. об.; Теология (Нов завет) – 1 р. об.;
- Теология (Библейско
богословие) – 1 з. об.;

В срок два месеца от датата на обявлението, кандидатите подават следните документи: заявление до ректора; автобиография; диплом с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен ”бакалавър” и диплом с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”; допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област.

Съгласно чл. 11, ал. 8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ, приемът се извършва в отдел НИХТИД в Университета. За справки и повече информация: тел. 062/618-312 и сайта на : ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".


Банер
Банер
Банер

В момента има 19 посетителя в сайта