ПБФ :
A+ R A-

Формуляри

Указания за разработване и оценка на магистърски тези в професионално направление “Теология” на ПБФ

Е-мейл Печат ПДФ

uni-logo

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ТЕОЛОГИЯ" НА ПБФ

І. Процедура за одобряване на темата и определяне на научен ръководител

       1. Темите за разработване на магистърски тези се предлагат от титуляра на дисциплината или се одобряват от него по предложение на магистранта. Темата се одобрява на катедрен съвет, който възлага научното ръководство и определя рецензент.

Е-мейл Печат ПДФ

THIRD BIENNALE OF CHURCH ART

With international participation

 

Veliko Turnovo - 2013 

 

From October 18 to December 18, 2013 the city of Veliko Turnovo will be the venue for the THIRD BIENNALE OF CHURCH ART. 

 

Е-мейл Печат ПДФ

ТРЕТЬЯ БЬЕННАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ ИСКУССТВ

с международным участием

 

Велико-Тырново - 2013

 

С 18 октября по 18 декабря 2013 г. в г. Велико-Тырново проводится Третья бьеннале церковных искусств.

 

Е-мейл Печат ПДФ

ТРЕТО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА

с международно участие

 

Велико Търново - 2013

 

В периода 18 октомври – 18 декември 2013 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Трето биенале на църковните изкуства.

 

Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 20 посетителя в сайта