ПБФ : БОГОСЛОВИЕ | СЪВРЕМЕННО ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ
A+ R A-

Съвременно Православно Богословие

Бориловият Синодик в светлината на светоотеческото наследство

Е-мейл Печат ПДФ

YulianVelikovДокладът е изнесен пред медиевистичната колегия на Десетия международен симпозиум „Търновска книжовна школа",
(17 до 19 октомври 2013), Велико Търново.

Старозаветни четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”

Е-мейл Печат ПДФ

1535427 10201316895066010 689587953 n Този текст е публикуван за първи път в "Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум", проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4.

Д-р Стефка Кънчева е преподавател по Стар Завет в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Автор е на монографията „За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис.52:13–53:12)" и на редица публикации. Д-р Кънчева е стипендиант на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт" с изследователска тримесечна стипендия за настоящата учебна година в Бостън, САЩ.

Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)

Е-мейл Печат ПДФ

ТутековТози текст за първи път е публикуван в списание "Християнство и култура" бр. 57

Развитието на философската мисъл през ХХ век е белязано с усилието за „връщането" на темата за личността и общението в епицентъра на философския интерес и дори с „въвеждането" й в онтологията[1]. Това усилие е свързано с опитите за деконструирането на „затворената" онтология на субекта и за търсенето на онтологията на персоналността и общението – усилие, което се проявява в различни посоки и на различни равнища: интерсубективизма от М. Бубер до Е. Левинас във философията, опитът за „онтологизиране" на изначалната истина за социалността от Дюркем и Елиас в социологията и накрая - търсенето на ролята на другия в анализа на желанието от Жак Лакан в психоанализата. Всички тези опити имат за последна цел въвеждането на отношението и общението в сферата на „първата он­тология" (която е ключ за решаването и на въпроса за персоналността), но те са останали по-скоро духовна претенция, отколкото реална стъпка към осмислянето на проблема в една наистина онтологична перспектива[2].

Страница 4 от 6

Банер
Банер
Банер

В момента има 304 посетителя в сайта