30 Януари - денят на светите Трима светители

01.02.12 ||   ПЦ
Печат

На 30 Януари т.г., се навършиха две години от официалното откриване на Православния център към Православния богословски факултет при ВТУ, носещ името на първия декан на факултета - проф. д-р Тотю Коев. Началото беше поставено през 2003 г., когато по силата на съвместен договор между ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Фондация "Покров Богородичен" беше създаден библиотечно-информационен център. През следващите години дейността се разшири и на 30 януари 2010 г., в деня на светите Трима светители и празник на висшите богословски школи, беше официално открит Православният център "Проф. Тотю Коев".

 Тази година, празникът беше отбелязан с връчване на дипломите на завършилите студенти от Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, випуск 2011 и бяха проведени традиционните четения от страна на преподавателите към ПБФ. Със свои доклади участваха:

- доц. д-р Светозара Ръцева на тема: „Стенописите "въртящи се дискове" - индикация за духовни връзки и художествени влияния“;

- доц. д-р Мариян Стоядинов на тема: „Небесната и земната скиния - един възглед на св. Григорий Нисийски за Църквата в трактата "За живота на Моисей" (De Vita Moysis);
- ас. прот. Добромир Димитров на тема „Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило“;
- гл. ас. д-р Пламен Русев на тема: „История за началото на историята“.

Честито на всички, които се дипломираха и получиха дипломата си! Успех и усърдие на Божията нива!

От ръководството на ПБФ и ПЦ „Проф. Тотю Коев“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.