Държавна изпитна сесия

09.05.18 ||   ПБФ
Печат

handДържавната изпитна сесия за учебната 2017/2018 г. в Православния богословски факултет ще се проведе както следва:
• Писменият държавен изпит за специалностите Теология, Богословие на личността и обществото и Църковна история и богослужебно предание ще се проведе на 28 юни 2018 г. от 8:30 часа в 21 зала на блок 11.


• Защитите на дипломни работи за специалностите Теология, Богословие на личността и обществото и Църковна история и богослужебно предание ще се проведат на 28 юни 2018 г. от 9:00 ч. в 13 зала на блок 11.
• Защитите на дипломни работи за специалност Църковни изкуства ще се проведат на 28 юни 2018 г. от 9:00 часа в 14 блок (ателие по Иконопис).