Държавна изпитна сесия в Православния богословски факултет

27.06.12 ||   ПБФ
Печат

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа вниманието на студентите и преподавателите от Православния богословски факултет.
Уведомяваме ви, че на 02.07.2012 г. от 9:00 ч. в 5 аудитория на ректората ще се проведе писменият държавен изпит за специалност Теология, а защитите на дипломни работи за специалност Теология ще се проведат от 9:30 часа в 441 семинар.
Защитите на дипломни работи и държавния изпит за специалност Църковни изкустваще се проведат на 03.07.2012 г. от 9.00 часа в 14 блок.


От канцеларията