Кандидат-студентски прием в Православния богословски факултет във В. Търново

28.06.12 ||   ПБФ
Печат

Православният богословски факултет на Великотърновския университет "Св. Кирил и Методий" приема студенти по три специалности: "Теология", "Църковни изкуства" и "Теология и социално служение".

Завършилите специалността Теология получават в зависимост от курса на обучение степен бакалавър или магистър с професионална квалификация "Теолог, учител по религия". Те намират реализация в системата на Българската православна църква, общественото и частното образование, социалната сфера, културните институции, медиите и други.

Завършилите специалност Теология и социално служение са специалисти с висока теоретична и методическа подготовка, с умения да осъществяват преподавателска, научна и обществена дейност, отговаряща на православната традиция и християнската ценностна система. Те запълват нуждите на съвременна България от образовани хора с творческо мислене и познания, приложими в социалните политики и практики на Църквата и Държавата.

Завършилите специалност Църковни изкуства получават професионална квалификация “Художник – църковни изкуства”. Те получават правото да проектират и реализират цялостни и частични иконографски декорации на храмове, изпълнявани в различни техники – икони, миниатюри, стенописи, мозайки, дърворезба и други.

Важни дати:

Прием на молби за кандидатстване: от 18 юни до 4 юли 2012 г.

Изпит по Богословие за спец. Теология и Теология и социално служение: 10 юли, 9ч.

Изпити за спец. Църковни изкуства: 17 юли – Рисуване, ІІ част, 8 ч.

За повече информация: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; theolog@uni-vt.bg