Е-книги

19.11.13 ||   Е-книги
Печат

kirovСинът Човешки - образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература

автор: доц. д-р Димитър Попмаринов

ИК Омофор

1999

 

 

 

 

pavelВярата, която изповядваме

Автор: архиепископ Павел Финландски

Превод от английски Мариян Стоядинов
Редактор Димитър Попмаринов

1998 г., финландска
ИК Омофор

Архиепископ Павел е предстоятел на Финландската православна църква от 1960 г. В сравнение с останалите православни църкви Финландската е малка – около 70 000 причастници, които са разпръснати из цяла Финландия и живеят сред лутеранско мнозинство. Във време обаче, когато почти навсякъде по света – и в традиционно православните страни, и в Западната „диаспора" – Православната църква преживява криза, малката Финландска църква е образец не само на ред и стабилност, но преди всичко на духовна жизненост и вътрешен растеж. Това тя дължи в немалка степен на своя „отец архиепископ" и „владика", както любящо го нарича неговото паство заради наистина уникалното му духовно и пастирско водителство.