Въпроси на военната организация и тактика в Шумер (Раннодинастичен период)

20.04.18 ||   д-р Пламен Русев
Печат

plamen 2Въпросите за войната и в частност за рекрута, организацията и начините за водене на военни действия на войската от Южна Месопотамия през Раннодинастичния (РД) период (XXVIII—XXIV в. пр. н. е.) имат особено и съществено значение за разбирането на цялостния исторически процес в района. Липсата на утвърдени социални, политически или стопански способи за интеграция превръща войската на патесиатите от организирана за защита или грабеж въоръжена сила в основно средство за образуване на ранни, мащабни, надпатесиатни политически и стопански структури от конгломератен тип. В този смисъл, опитите да се възстанови нейната организация и начините за водене на военни действия са подход за решаване на значимите въпроси за войната и мястото й в макрополитическите процеси в Месопотамия.
Цялата статия можете да прочете тук.