Царските надписи на Урнанше, лугал на Лагаш. Опит за съотносителна времева стратификация. (По съдържателни критерии)

20.04.18 ||   д-р Пламен Русев
Печат

plamen 2Един от най-добре проучените раннодинастични шумерски патесиати е Лагаш. Освен значителния обем сведения от археологическите проучвания на главните селища на територията му - Гирсу и Лагаш, неговото историческо развитие е засвидетелствано и в сравнително голям фонд писмени извори - царски надписи, стопански и правни документи - влезли в научно обръщение. Благоприятната за историческо изследване ситуация е основание развитието на Лагаш често да бъде ползвано за образец на процесите в Южна Месопотамия (Двуречието) през доакадския период и особено за последния му етап - т. нар. Раннодинастичен период IIIб, от средата на III хил. пр. н. е. до налагането на акадското господство в района от династията на Саргон през XXIV в. пр.
н.е.
Цялата статия можете да прочете тук.