Вариант за синхронизиране (и датиране) на първите династии на Киш и Урук в Двуречието

21.04.18 ||   д-р Пламен Русев
Печат

plamen 1Първите властнически династии на градовете Киш и Урук от Двуречието (Южна Месопотамия) представляват особено важен обект на историческо изследване поне поради две главни причини. Първо, те са най-ранните, доловими чрез средствата на историческата наука, владетелски домове на реални раннодържавни политически образувания в Месопотамия. Второ, дефинирането на отношенията между Киш и Урук през този период (края на Раннодинастичен период II и началото на Раннодинастичен период ІІІа) създава "дълбочина" за проучването и разбирането на широк кръг исторически събития и историческия процес в доакадски Шумер като цяло.
Цялата статия можете да прочетете тук.