Студентски Семинар на тема: „Социалното служение в съвременното общество“

23.05.14 ||   ПБФ
Печат

seminar 10На 20 май 2014 година в Православния Център "Проф. Тотю Коев" за първи път се проведе обучителен студентски семинар между специалностите Теология и Социална Педагогика. Семинарът са организира по инициатива на Педагогическия факултет – специалност "Социална педагогика" и Православния богословски факултет към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", финансиран от Православния Център "Проф. Тотю Коев". Темата на семинара беше "Социалното служение в съвременното общество" и се предвижда да бъде проведен в три етапа: два обучителни семинара и заключителна конференция. Идеята е да се покаже какво са усвоили студентите като знания в сферата на социалнато служение и как това може да бъде приложено в бъдеще като съвместна работа между двете специалности. На семинара бяха разгледани две теми: работата с наркозависими и работата със стари хора, като студенти представиха работата с тези групи хора от гледна точка на специалността, в която се обучават.

Студентките от трети курс Социална Педагогика, Поля Стоилова и Стефани Тодорова, представиха своя доклад „Социална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества". Те въведоха присъстващите студенти и преподаватели в темата за наркозависимостта и работата с лица, които са зависими. Веднага след тях се представиха, студентката от трети курс Теология Анита Димитрова и докторанта свещ. Зоран Мамучевски, с доклада "Социално пастирска грижа за лица зависими от наркотични вещества". От техния доклад стана ясно, че нещата в доста отношения се препокриват с начина на работата представен от Социалната Педагогика, но богословието придава по-дълбок духовен смисъл на проблема и по-този начин изхожда с по-различна концепция за грижата за тези хора.
След обяда започна и втория панел от семинара за работата със стари хора. Студентките от Социална Педагогика Йоана Цанева и Веска Петрова представиха своя доклад на тема: "Социална подкрепа на възрастни и стари хора". Последния доклад за деня беше изнесен от студента от трети курс Τеология Динко Митев, подпомаган от ас. прот. Добромир Димитров. В своя доклад Динков Митев показа, че ние като християни не можем да се откажем от старите хора, а трябва да подхождаме с внимание и любов.
Дискусията върху докладите, които бяха изнесени през деня гласеше, че и двете специалности могат да допринесът много за работата с наркозависимите и старите хора на база на получените знания в университета. Можем само да твърдим, че обмяната на опит би могла да спомогне още повече за работата с тези групи хора и да даде много ползотворни плодове. Като заключение свещ. Зоран Мамучевски, който е директор на ПЦ "Проф. Тотю Коев", благодари за присъствието на всички и за прекрасните доклади, които бяха изнесени, след което връчи грамоти за участие на присъстващите, които бяха подписани от ректора на Великотърновски университет проф. Дпн Пламен Легкоступ.

seminar 2

seminar 1

seminar 4

 

seminar 7