ПБФ : ЦЕНТРОВЕ | ПРАВОСЛАВЕН ЦЕНТЪР "ПРОФ. Т. КОЕВ" | Заключителна конференция "Социалното служение в съвременното общество"
A+ R A-

Заключителна конференция "Социалното служение в съвременното общество"

Е-мейл Печат ПДФ

konferenciq 1Православният център „Проф. Тотю Коев" към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", със съдействието и подкрепата на Троянската Света Обител, организира конференция на тема: „Социалното служение в съвременното общество". Тя се проведе от 2 до 4 октомври в Троянски манастир „Успение Богородично" и в нея взеха участие, както студенти бакалаври, така и магистри, докторанти и преподаватели. Конференцията беше последната част от проект за съвместна работа между специалностите Теология и Социална педагогика във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий". Идеята на проекта бе да покаже какво са усвоили студентите като знания в сферата на социалното служение и как това може да бъде приложено в бъдеще като съвместна работа между двете специалности.


Семинара започна с приветствени думи от страна на свещ. Зоран Мамучевски, който сподели, че като ръководител на този проект се радва да види огромният интерес на колегите от двете специалности за съработка. Деканите на двата факултета също изказаха своите поздравления към желанието на участниците в семинара за съвместна работа под формата на поздравителен адрес.
През вторият ден от конференцията започна и нейната съществената част. Докладите на участниците бяха раздели в четири панела. Първият панел започна с доклад на магистъра по богословие Диана Николова, от специалност Теология, на тема: „Бедността и социалната справедливост в проповедта на пророк Михей". Следващият доклад беше на доц. д-р Людмил Малев, от Православния богословски факултет, за „Социално-благотворителна дейност в Търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ в.". Последна в първият панел се представи доц. д-р Боряна Здравкова, от Педагогически факултет, с темата: „Доброволчеството като форма на социално служение в съвременното общество".
След обяд вторият панел започна с доклада „Специфика на социалната работа с различни рискови групи" от ас. Яна Димитрова, преподавател към Педагогически факултет. Нейната колежка, докторант Катерина Златкова – Дончева представи своята тема: „Механизъм на социалнопедагогическа подкрепа на рискови групи деца (резултати от изследване във Великотърновска област). Гергана Будинова, студентка четвърти курс Социална педагогика, запозна присъстващите с проблемите на „Социална работа със семейства със суицид".
В третият панел свещ. Зоран Мамучевски говори за „Лечението на наркозависими в духа на нептичната психотерапия". След него своя доклад представи, студентката от специалност Социална педагогика, Емне Ходжева на тема: „Форми на социална работа с деца – жертви на трафик". Докторантът от Православния богословски факултет Петър Банчев говори за „Духовното обгрижване на военнопленници – един поучителен пример от дейността на руската духовна мисия в Япония по време на руско-японската война 1904-1905 г.".
В последният панел бяха представени два доклада. Първи беше този на свещ. Стоян Бербатов, докторант към Православният богословски факултет, на тема: „Социокултурни измерения на църковното говорене". Вторият и последен доклад за конференцията беше на студентката от Социална педагогика Габриела Димитрова - „Социален работник – професия или призвание?".
Конференцията приключи със заключителни думи от страна на координатора на Православния център „Проф. Тотю Коев" Анита Димитрова, която благодари на участниците за усилията, които са вложили в изготвянето на докладите, както и за желанието им да използват наученото в университета, за да работят за едно по-добро бъдеще за всички нас. По традиция на всички бяха връчени грамоти подписани от ректора на Великотърновски университет проф. д-р Христо Бонджолов.
Докладите от двата семинара и заключителната конференция ще бъдат издадени в сборник финансиран от страна на Православния център до края на годината.

konferenciq 2

konferenciq 3

konferenciq 4

konferenciq 5

konferenciq 6

konferenciq 7

konferenciq 8

konferenciq 9

konferenciq 10

konferenciq 11

konferenciq 12


Банер
Банер
Банер

В момента има 32 посетителя в сайта