ПБФ :
A+ R A-

Специалности и начини за кандидатстване в ПБФ за учeбната 2016/2017 година

Е-мейл Печат ПДФ

BFVTUВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ
за учебна 2016/2017 година

ПРАВОСЛАВЕН
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПРАВОСЛАВНИЯТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ приема студенти по две акредитирани специалности:

ТЕОЛОГИЯ
ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА- иконопис, стенопис, дърворезба

 

Условия за кандидатстване:
1. Кандидат-студентите да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище;
2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по специалността, за която се обучават.
Документи за кандидатстване:
1. Срокът за подаване на кандидатстудентски документи е от 15 юни до 2 юли
2. Университетските конкурсни изпити се провеждат 4 пъти между месеците март и юни 2016 г. Конкурсните изпити се организират по едни и същи програми и критерии за оценка.


Документи за явяване на кандидатстудентски изпит са:
1. Заявление до ректора;
2. Квитанция за платена такса за участие в конкурсен изпит – 30 лв.;
3. Документите за участие се подават до два работни дни преди датата на конкурсния изпит.

Кандидатстване за специалност Теология


І вариант - с изпит

Дати за конкурсните изпити:


19 март 2016 г. 9:00 Български език (тест)
20 март 2016 г. 9:00 История на България (тест)

16 април 2016 г. 9:00 История на България (тест)
17 април 2016 г. 9:00 Български език (тест)

28 май 2016 г. 9:00 Български език (тест)
29 май 2016 г. 9:00 История на България (тест)

6 юни 2016 г. 9:00 Български език (тест)
7 юни 2016 г. 9:00 История на България (тест)


Продължителността на изпитите е 2 астрономически часа.


ІІ вариант - с държавен зрелостен изпит /ДЗИ/


За специалност Теология може да се кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит.


Балообразуване: оценка от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средния успех от дипломата (удвоен). Максимален бал - 24,00.
Забележка: Кандидатите могат за изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.
Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.


Кандидатстване за специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба

Балообразуване (избира се един от четирите начина):


1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата. Оценката се умножава по четири.
2. Оценка от защита на дипломна работа в съответния профил в специализираните училища по изобразително изкуство (умножава се по 4)
3. Оценка от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4)
4. Оценка от изпита по рисуване, организиран и проведен от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (умножава се по 4) . Изпитите са на : 24 април от 8 ч. или 4 юли от 8 ч.
Максимален бал – 24,00.

Представяне на портфолио от кандидатите, желаещи да се обучават в специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата.
Критерии, по които ще се оценяват творбите:
1. Композиция;
2. Рисунка;
3. Графично, цветно или пластично решение.
Срок за представяне – от 21 март до 30 юни 2016 година
Портфолиото може да бъде изпратено по електронен път на адрес: theolog@uni-vt.bg, по пощата на адрес: гр. В. Търново, ул. "Теодосий Търновски" № 2, Православен богословски факултет или на място в Православния богословски факултет.

За повече информация: http://www.uni-vt.bg или тел. 062/ 618 243, 618 362

Посетете и сайта на Бюрото за кандидатстудентска реклама и информация: www.priemunivt.bg. За информация и въпроси – e-mail: kskinfo@uni-vt.bg и тел.: 062 618 206.


Банер
Банер
Банер

В момента има 94 посетителя в сайта