ПБФ :
A+ R A-

Дванадесет успешни защити на докторски дисертации от началото на учебната година в Православния богословски факултет

Е-мейл Печат ПДФ

img 20180416 133534Дванадесет са успешно защитените дисертационни трудове в Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" от началото на тази учебна година. Трима от успешно защитилите докторанти са от катедра „Библейско и систематическо богословие", шестима от катедра „Историческо и практическо богословие" и трима от катедра „Църковни изкуства".

На 4 септември 2017 г. в Православния богословски факултет се проведоха две публични защити на дисертационни трудове – на отец Неделко Ристанович (Сърбия) и на отец Йордан Карагеоргиев.
На отец Неделко Ристанович бе присъдена образователна и научна степен „доктор" по професионално направление Религия и теология за дисертационния му труд „Единството на Църквата в събитието на диалогичната среща в богословието на прот. Георги Флоровски". Отец Неделко работи под научното ръководство на доц. д-р Мариян Стоядинов, катедра „Библейско и систематическо богословие".
Отец Йордан Карагеоргиев докторира в катедра „Историческо и практическо богословие", с научен ръководител проф. дин Иван Тютюнджиев (Исторически факултет на ВТУ), а темата на дисертационния труд, за която му бе присъдена образователна и научна степен „доктор" бе „Старозагорска епархия в периода на тоталитарното държавно управление (1944–1989 г.)".
На 5 септември 2017 г. бе присъдена образователна и научна степен „доктор" на отец Дарко Стоянович (Сърбия), докторант в катедра „Библейско и систематическо богословие", за дисертационния му труд „Онтологичния смисъл на диалектиката тварно-нетварно в контекста на древногръцката философия и богословието на св. Максим Идповедник". Отец Дарко Стоянович работи под научното ръководство на доц. д-р Свилен Тутеков.
Два дни по-късно, на 7 септември 2017 г., успешно защити дисертационния си труд отец Петър Граматиков, докторант в катедра „Историческо и практическо богословие", с научен ръководител доц. д-р Стоян Чиликов. Темата на дисертацията бе „Филипополският събор и арианството на изток".
На 18 септември 2017 г. се проведе публичната защита на дисертационния труд на отец Стоил Димитриев. Отец Стоил получи образователна и научна степен „доктор" за труда си „Дейността на Американската конгресистка (съборянска) църква и Македония (1871–1921)". Негов научен ръководител беше проф. дин Иван Тютюнджиев, а обучаващото звено – катедра „Историческо и практическо богословие".
Под научното ръководство на доц. д-р Мариян Стоядинов, на 11 октомври 2017 г. се състоя успешната защита на Даниел Топалски, докторант в катедра „Библейско и систематическо богословие". Темата на дисертационния му труд бе „Възгледът на братята Уесли за освещаването и християнското съвършенство".
На 8 ноември 2017 г. се проведе публичната защита на дисертационния труд на Невена Джуркова, докторант в катедра „Църковни изкуства". Научното жури присъди на Невена Джуркова образователната и научна степен "доктор" по професионално направление "Изобразително изкуство" за труд на тема „Храмът Преображение Господне в Преображенския манастир". Докторант Невена Джуркова работи под научното ръководство на проф. д. изк. Елена Попова.
Следващата защита на докторат в направление „Изобразително изкуство" бе на Катерина Дюлгерова, също докторант в катедра „Църковни изкуства", работещ под научното ръководство на проф. д. изк. Елена Попова. Научното жури единодушно присъди на Катерина Дюлгерова образователната и научна степен "доктор" по професионално направление "8.2. Изобразително изкуство" за дисертацията й "Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница".
Първата защита на дисертационен труд за новата календарна година се проведе на 12 март 2018 г., когато научното жури, под председателството на доц. д-р Людмил Малев, единодушно присъди образователна и научна степен „доктор" на свещеноиконом Славчо Иванов, докторант в катедра „Историческо и практическо богословие". Темата на дисертацията е "Чинът на умиване на нозете на Велики четвъртък (литургични и пастирски аспекти)", с научен ръководител проф. дтн Апостол Делипапазов (архим. Авксентий).
На 16 март 2018 г. се проведе публична защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление "Изкуствознание и изобразително изкуство" на доц. Симеон Димитров Захариев, катедра „Църковни изкуства". Темата на дисертацията е „Иконостасът в храм „Св. пророк Илия" в гр. Свищов".
Последните две защити, които се проведоха в Православния богословски факултет, са на докторанти от катедра „Историческо и практическо богословие". Снежанка Хенрих Попова-Тотева получи образователна и научна степен „доктор" на 20 март 2018 г. за дисертационния си труд на тема "Специфични проблеми в омилиите на свети Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец", разработен под научното ръководство на проф. дтн Апостол Делипапазов. На 16 април 2018 г. образователна и научна степен „доктор" по професионално направление „Религия и теология" бе присъдена на докторант Васко Петров за неговия труд на тема "Богослужебни аспекти в пастирското служение в местата за лишаване от свобода в България". Докторант Васко Петров работи под научното ръководство на проф. дтн Апостол Делипапазов.
На добър час на всички колеги, които придобиха образователна и научна степен „доктор"!

nedelko

yordan

darko

 

topalski

stoil

nevena 2

dulgerova

slavi2

snejanavasko

 

 


Банер
Банер
Банер

В момента има 30 посетителя в сайта