ПБФ : ИСТОРИЯ
A+ R A-

История

Е-мейл Печат ПДФ

ПРАВОСЛАВНИЯТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ започна своята дейност в 1991 г. с първия курс студенти по специалността Теология. Година по-късно към Факултета е открита и специалност Иконография (днес Църковни изкуства). През 2010 г е открита специалността Теология и социално служение. В духовно, образователно и научно отношение Факултетът е продължител на богатата традиция на Търновската книжовна школа на св. Евтимий, патриарх Търновски.

Теология

Специалността Теология дава основни познания в сферите на библеистиката, историята на религиите и на Църквата, философията, древните езици, философията, учението на Църквата за Бога, света и човека, съвременните проблеми на био-етиката и на обществения живот, църковното право, литургичните служения в Църквата. В Специалността е включен педагогическо блок от лекции и практики, чрез който се придобира педагогическа правоспособност. Завършилите специалността Теология получават, в зависимост от курса на обучение, степен бакалавър или магистър и професионалната квалификация "Теолог, учител по религия". Те намират реализация в системата на Българската православна църква, общественото и частното образование, социалната сфера, културните институции, медиите и други сфери.

Теология и социално служение

Специалността Теология и социално служение дава на студентите основополагащи знания за православното богословие и социалните дейности. Курсът на обучение е осем семестъра и запознава както с принципите на богословието – библеистика, история, систематика и практика – така и с многообразието на социалното служение. Специалността подготвя студентите за социални дейности и инициативи, пречупени и преосмислени от гледна точка на православното учение и традиция; дава им знания за нравствената висота на християнското служение; допринася за овладяване на инструментариума и методологията на богословския анализ, християнските добродетели и православни църковни традиции и служение.

Обучаваните в специалността “Теология и социално служение” се дипломират като специалисти, които притежават знания и умения за работа с нискодоходни и уязвими групи от обществото, способни да допринесат за развитието на социалното служение, извършвано от стопанки, нестопански и религиозни организации.

Църковни изкуства

Завършилите специалност Църковни изкуства получават професионална квалификация “Художник – църковни монументални изкуства” или “Художник – църковни кавалетни изкуства”. Те получават правото да проектират и реализират цялостни и частични иконографски декорации на храмове, изпълнявани в различни техники – икони, миниатюри, стенописи, мозайки и други.


Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 34 посетителя в сайта