ПБФ :
A+ R A-

Конкурс “Изкуство на хартия” Велико Търново, 2012 г.

Е-мейл Печат ПДФ

КОНКУРС “ИЗКУСТВО НА ХАРТИЯ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2012

РЕГЛАМЕНТ

 

Конкурсът “Изкуство на хартия” Велико Търново, 2012 се организира от Галерия за графично изкуство – Варна и Факултет по изобразително изкуство при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

І. ИДЕЯ НА КОНКУРСА:
Този конкурс представя достиженията на изкуството на хартия, давайки възможност на всички студенти от ФИИ да реализират своите заложби и талант. Конкурсът цели да стимулира младите творци с оригинално авторско звучене и търсене.
Конкурсът се организира за пръв път, като неговият организатор – Галерия за графично изкуство – Варна се надява тази изява да покаже различни подходи към хартията, да събере силни и неповторими творчески решения и да предизвика интереса на многобройни и талантливи участници.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1. Конкурсът “Изкуство на хартия” е за графика, графичен дизайн, живопис, рисунка, скулптура, стенопис и и се проведе в два кръга:
І кръг: конкурс за лого, плакат и грамота на изложбата;
ІІ кръг: конкурс за авторски творби на, от и върху хартия (без компютърна обработка, принтер и фотографски прийоми – не важи за графичен дизайн).
Допустими са следните материали, техники и размери по раздели:
за графика: всички графични техники, позволяващи тиражиране /без принт/, размер до 100/70;
за графичен дизайн: плакати, запазени знаци, размер до 100/70 и макети за пространствено оформление, размер до 100/100/50;
за живопис: акварел, пастел, колаж, смесена техника, размер до 100/100;
за рисунка: молив, въглен, креда, сангин, соус, туш – перо, цветни моливи, колаж, смесена техника, размер до 100/70;
за скулптура: малки пластики, изпълнени от хартия, размер до 120/120/120;
за стенопис: проекти и макети за стенописи, витражи, мозайки, сграфита, размер до 100/70;
Във всеки кръг могат да участват студенти от всички курсове, степени и специалности (бакалавър и магистър, ПИИ и ИИ – графика, графичен дизайн, живопис, скулптура, стенопис) във ФИИ.
2. Всеки участник може да участва с до 3 броя творби (може и в различни раздели), създадени през последната 1 година.
3. Не съществуват ограничения относно темите на творбите. Работите трябва да са оригинали, да са подписани от автора и да са негова собственост. Не се допускат творби, участвали или награждавани в други изложби и конкурси, творби, изпълнени в академичните учебни норми и дипломни работи. Предимство имат произведения, които носят авторски почерк.
3. Творбите ще преминат през предварителна селекция на базата на тяхната художествена стойност, от комисия, включваща организатори на конкурса и преподаватели от ФИИ. Неприетите творби се връщат с всички останали, след закриване на конкурса. В деня на награждаването компетентно жури ще определи най-успешно представилите се автори.
4. Всички творби, достигнали до финалния кръг ще се продават на цени предварително договорени с авторите.
5. Етикетите на творбите, трябва бъдат залепени на обратната страна на творбите и да бъдат попълнени четливо с печатни букви на български език. В етикета авторът посочва трите си имена, наименование на творбата, годината на създаване, подхода към хартията, раздела и цената.

ІІІ. НАГРАДИ:
Журито на конкурса “Изкуство на хартия” Велико Търново, 2012 присъжда следните награди:
за І кръг:
за лого – 300 лева
за плакат – 200 лева
за грамота – 100 лева
за ІІ кръг:
една голямата награда от 600 лева
две награди от 400 лева
три награди от 200 лева
четири награди от 100 лева
Носителят на Голямата награда във ІІ кръг има привилегията да направи самостоятелна изложба в рамките на следващия конкурс.
Наградите могат да подлежат на актуализация ежегодно.

ІV. ВРЕМЕ И МЯСТО:
1. Творбите се приемат:
на 16 и 17.05, от 9.30 до 17.00 часа, в зала 115, от Ангел Хаджипенчев
2. Награждаване на 24.05.2012 година, от 17.30 часа.
3. Телефони за контакти и допълнителна информация 052/612269;0896868348;
Велина Гребенска – email: velina.grebenska@gmail.com и Ангел Хаджипенчев

V. ДРУГИ:
1. Организаторите на конкурса гарантират за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането им.
2. На всеки участник се дава безплатна дипляна.
2. Организаторите запазват правото си да фотографират или публикуват фотографии на творбите за направата на брошури или с цел реклама на конкурса.

 

СЪГЛАСУВАНО С:
ВЕНЦЕСЛАВ АНТОНОВ:
Директор на Галерията за графично изкуство – Варна
ДОЦ. БОРИС ЖЕЛЕВ:
Декан на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ
ПРОФ. ДПН ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП:
Ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”


Банер
Банер
Банер

В момента има 66 посетителя в сайта