ПБФ : РЕСУРСИ | БИБЛИОТЕКА
A+ R A-

Библиотека

 

Месалим, лугал на Киш и Иштаран, бог на Дер

Е-мейл Печат ПДФ

plamen 1Историографският интерес към ранния южномесопотамски управник Месалим е устойчиво явление в развитието на шумерологията през последното столетие. Няколко са съществените причини за това: първо, сред ограничения брой най-ранни автентични царски надписи от Двуречието Месалим е титуляр на три; второ, съгласно по-късните сведения на лагашките управници Еаннатум и Ентемена, Месалим е арбитър в териториалния спор между Лагаш и Ума - безпрецедентен акт в отношенията между шумерските градове от Раннодинастичния период; трето, арбитражът на Месалим се оказва толкова авторитетен, че запазва легитимност дълго след него – поне до времето на Ентемена; четвърто, комплексът сведения от и за Месалим подсказва наличието на значими, но трудно доловими политически събития в района към това време.

Цялата статия можете да прочетете тук.

Вариант за синхронизиране (и датиране) на първите династии на Киш и Урук в Двуречието

Е-мейл Печат ПДФ

plamen 1Първите властнически династии на градовете Киш и Урук от Двуречието (Южна Месопотамия) представляват особено важен обект на историческо изследване поне поради две главни причини. Първо, те са най-ранните, доловими чрез средствата на историческата наука, владетелски домове на реални раннодържавни политически образувания в Месопотамия. Второ, дефинирането на отношенията между Киш и Урук през този период (края на Раннодинастичен период II и началото на Раннодинастичен период ІІІа) създава "дълбочина" за проучването и разбирането на широк кръг исторически събития и историческия процес в доакадски Шумер като цяло.
Цялата статия можете да прочетете тук.

Царските надписи на Урнанше, лугал на Лагаш. Опит за съотносителна времева стратификация. (По съдържателни критерии)

Е-мейл Печат ПДФ

plamen 2Един от най-добре проучените раннодинастични шумерски патесиати е Лагаш. Освен значителния обем сведения от археологическите проучвания на главните селища на територията му - Гирсу и Лагаш, неговото историческо развитие е засвидетелствано и в сравнително голям фонд писмени извори - царски надписи, стопански и правни документи - влезли в научно обръщение. Благоприятната за историческо изследване ситуация е основание развитието на Лагаш често да бъде ползвано за образец на процесите в Южна Месопотамия (Двуречието) през доакадския период и особено за последния му етап - т. нар. Раннодинастичен период IIIб, от средата на III хил. пр. н. е. до налагането на акадското господство в района от династията на Саргон през XXIV в. пр.
н.е.
Цялата статия можете да прочете тук.

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер (Раннодинастичен период)

Е-мейл Печат ПДФ

plamen 2Въпросите за войната и в частност за рекрута, организацията и начините за водене на военни действия на войската от Южна Месопотамия през Раннодинастичния (РД) период (XXVIII—XXIV в. пр. н. е.) имат особено и съществено значение за разбирането на цялостния исторически процес в района. Липсата на утвърдени социални, политически или стопански способи за интеграция превръща войската на патесиатите от организирана за защита или грабеж въоръжена сила в основно средство за образуване на ранни, мащабни, надпатесиатни политически и стопански структури от конгломератен тип. В този смисъл, опитите да се възстанови нейната организация и начините за водене на военни действия са подход за решаване на значимите въпроси за войната и мястото й в макрополитическите процеси в Месопотамия.
Цялата статия можете да прочете тук.

 

ДЕРЖАВНА КАМПАНІЯ ПО ВИЛУЧЕННЮ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ В 20 РОКАХ ХХ СТ.: ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ

Е-мейл Печат ПДФ

v tarnovo universityпротоієрей Микола Щербань,
кандидат богословських наук, доцент
завідувач богословського відділення КПБА
при філософсько-теологічному факультеті
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

У статті автором здійснено комплексний аналіз державної кампанії по вилученню церковних цінностей, яка була ініційована радянським урядом і проводилася на території України у 20-х роках ХХ століття.
Ключові слова:Церква, радянська влада, конфіскація.

Страница 1 от 2

Банер
Банер
Банер

Видео

 

 

В момента има 85 посетителя в сайта