ПБФ :
A+ R A-

„Обучението по религия - диалог и инклузия" - гл.ас. д-р Магдалена Легкоступ

Е-мейл Печат ПДФ

На 20 март т.г. в Православния Център „Проф. Т. Коев" беше представена книгата „Обучението по религия - диалог и инклузия" на автора гл.ас. д-р Магдалена Легкоступ.
Д-р Магдалена Легкоступ в своята книга представя обемно и представително теоретико-приложно проучване на значими образователни политики, практики и проблеми на училищното обучение по религия в мултикуртурния контекст на съвременното общество.


В изследването се обосновава значението на педагогическото взаимодействие в обучението по религия в интерактивния контекст на диалог и инклузия. Подчертава се необходимостта от придобиване на ясна визия относно собствената религиозна или друга идентичност, както и от разбирането на другите, разширяването на хоризонта и развитието на личния потенциал в един разнообразен и бързо променящ се свят. В монографията са конструирани теоретично обосновани и практически апробирани приложни модели, които стимулират осъществяването на инклузивния и диалогичен подход в обученито по религия. Формулира се съдържанието на необходимата педагогическа компетентност на съвременния учител по религия за осъществяване на диалог и инклузия в религиозното училищно образование.


Банер
Банер
Банер

В момента има 15 посетителя в сайта