ПБФ :
A+ R A-

Видео

Теология към ВТУ

Е-мейл Печат ПДФ

v tarnovo universityСпециалността Теология в Православния богословски факултет на Великотърновския университет съществува от 1991 год.

Курсът на обучение за степен бакалавър е осем семестъра. Магистърската степен към специалността е два семестъра.

Теология във Великотърновския университет може да се кандидатства както с изпит по теология, така и с изпити по история, литература, философия и други хуманитарни науки.

Специалността Теология запознава с изначалните принципи на религиозния живот изобщо и на Православието, в частност. Тя дава възможност за съвместно практическо приложение на богословските знания в мисията на Православната Църква и в съвременното общество. Немалко от придобилите бакалавърска или магистърска степен в специалност Теология пордължават своето образование на ниво магистър или доктор в чужбина - в богословските факултети в Солун, Атина, Белград, Оксфорд, Женева, Ерланген, Регенсбург и др.

Студентите могат да ползват общежитие, Православния библиотечно-информационен център с над 5 000 тома богословска литература, интернет зала.

Църковни изкуства към ВТУ

Е-мейл Печат ПДФ

vtu uniСпециалността ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА е основана през 1992 година и е единствената в България, и на Балканския полуостров, която подготвя специалисти-художници по църковна живопис (икони, стенописи и други видове православно църковно изкуство). Нейната задача е да възроди и разшири традициите на православната живопис в България, съществувала1100 години в българската култура.

Специалността си поставя за задача не само да подготви специалисти-иконографи в отговор на все по-осезаемата нужда от такива за новостроящите се православни храмове у нас и в чужбина, но и да помогне при формирането на категоричен богословски критерий в иконографията.

Курсът на обучение в специалността за степен бакалавър е осем семестъра, а за степен магистър – два семестъра.

По време на целия курс на следване студентите изучават основните изобразителни дисциплини – рисуване, живописен етюд, техника и технология на живописта, тясно-специфичните – иконопис, стенопис, декорация, шрифт и др., спомагащи за професионалната им подготовка като художници. Изучават също и някои богословски дисциплини като литургика, богословие на иконата, църковна археология и др., които дават ориентация за тематиката, същността и смисъла на църковната живопис.

По време на следването си, студентите участват ежегодно със свои работи в изложби в страната и в чужбина.

Студентите могат да ползват общежитие, Православния библиотечно-информационен център с над 5 000 тома богословска литература, интернет зала.

Страница 1 от 6

Банер
Банер
Банер

В момента има 98 посетителя в сайта